Privacyverklaring 

 

 1. Wel-Creatief bewaart een aantal van je persoonsgegevens. Er wordt om deze gegevens gevraagd wanneer je een cursus boekt. Het gaat om de volgende gegevens:

  1) Je naam
  2) Je telefoonnummer
  3) Je e-mailadres
  4) Het e-mailverkeer

  Waarom heeft Wel-Creatief deze gegevens nodig?
  Door deze gegevens te verzamelen, kan Wel-Creatief indien nodig contact met je opnemen. Als je telefonisch niet bereikbaar bent, stuurt Wel-Creatief een e-mail naar het doorgegeven e-mailadres.


Hoe lang worden gegevens bewaard?
Wel-Creatief bewaart deze gegevens alleen voor de hierboven genoemde doeleinden.

De gegevens worden verwijderd als er geen overeenkomst tot stand komt, of als een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op via wijnandaw@hetnet.nl.


Beveiliging
Wel-Creatief verstrekt je persoonsgegevens nooit aan derden. De bescherming van je gegevens wordt uiterst serieus genomen.