Privacyverklaring Wel-Creatief

Wel-Creatief kan peroonsgegevens over je verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van Wel-Creatief en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan wel-Creatief verstrekt.

De volgende persoongegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt.

1 Je naam

2 Je telefoonnummer

3 je mailadres

4 Je mailcontact

 

Waarom Wel-Creatief deze gegevens nodig heeft

Wel-Creatief verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar een verzoek en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Wel-Creatief je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met je gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Wel-Creatief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Je gegevens worden niet langer bewaard indien geen overeenkomst met je tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

Worden je gegevens gedeeld?

Wel-Creatief verstrekt je persoonsgegevens nooit aan derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar wijnandaw@hetnet.nl.

 

Beveiliging

Wel-Creatief neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wel-Creatief maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat persoongegegevens niet in verkeerde handen vallen.